top of page
English Student Group

LANG ANGLE ENTENSIVE PROGRAM

Pwogram Entansif Lang Angle nou an fèt pou elèv APLTAN tout nivo konpetans nan lang. Nou ofri plizyè kou nan diferan nivo pou devlope tout konpetans lang atravè kou debaz, entèmedyè ak avanse. Yo mete chak elèv nan yon klas ki baze sou rezilta tès evalyasyon konpetans nan lang. Elèv yo dwe ale nan klas yon minimòm de 18 èdtan pa semèn.

DEBOUTAN

11 Semèn

A1

HIGH-KOUMANSE

11 Semèn

A2

PRE-ENTÈMEDYE

11 Semèn

B1

ENTÈMEDYE

11 Semèn

B2

AVANSE

11 Semèn

C1

HIGH ADVANCED

C1+

11 Weeks

PROFICIENT

C2

11 Weeks

Lekti & Ekri

Tande ak Pale

Gramè ak Vokabilè

Flyer English-website.png
https://pdf.ac/1cCKZr
bottom of page